Tanulmány megtekintése

Székely Iván: Privátszférát erősítő technológiák

Absztrakt
Az információs társadalomban az egyén sorsa egyre inkább az "információs lenyomatától" függ.
Az informatizálás egyik nemkívánatos hatása az, hogy az egyének elveszítik áttekintésüket és ellenőrzésüket
személyes adataik sorsa fölött. A privátszférát erősítő technológiák (PET-ek) kifejlesztését
az az igény szülte, hogy a technológia által okozott magánéleti erózió káros hatásait
magával a technológiával is lehessen ellensúlyozni. Ez a tanulmány rendszerbe foglalja e technológiákat,
bemutatja alkalmazási területeiket, technológiai hátterüket és a fejlõdés irányát, és
röviden áttekinti az alkalmazásukat ösztönző és gátló tényezőket.

Kulcsszavak: privátszférát erősítő technológiák, PET, identitásmenedzsment, digital persona

Vissza a tanulmányokhoz

Miért kell erősíteni a privátszférát?

Az információs társadalom jelenségeinek kialakulását, fejlõdését lehetõvé tevõ és egyúttal indukáló információs-kommunikációs technológiák (IKT) hatásáról általában pozitív kép alakult ki a köztudatban, és még pozitívabb, optimistább képet sugallnak azok a közvetlen és közvetett reklámok, amelyek e technológiák elterjesztését, használatát népszerûsítik. Ez a hozzáállás magától értetõdõ a fejlesztõk, terjesztõk és szolgáltatók részérõl, hiszen egyfelõl alapvetõ üzleti érdekeik ezt diktálják a technológiai és szolgáltatási túlkínálat közegében, ahol elsõsorban nem a felhasználói igények „húzzák” a technológia fejlõdését, hanem az ipar és a kereskedelem igyekszik gerjeszteni a
felhasználói igényeket; másfelõl pedig ezt igényli a saját maguk és az általuk folytatott tevékenységek társadalmi elismertetése is, s ez a pozitív önkép beépül értékrendjükbe is. Érthetõ ez a megközelítés az üzleti világ részérõl is, hiszen a vállalatok tevékenységének, versenyképességének egyre meghatározóbb eleme az IKT, ennek segítségével tudnak minél több információt szerezni, feldolgozni és üzleti céljaikra felhasználni ügyfeleikrõl, üzleti partnereikrõl és versenytársaikról. Az államigazgatás hozzáállása elvben – leszámítva az apparátus esetenkénti ellenállását – szintén pozitív, hiszen az IKT alkalmazása a modernizáció látványos eleme; növeli a hatékonyságot és az állam ellenõrzõ, információkezelõ potenciálját, s erõsítheti a polgárokkal fenntartott kapcsolatát.

A tanulmány első bekezdését kiemeltük, de a tanulmány teljes egészében letölthető és olvasható PDF formátumban, az oldalon lentebb található link segítségével, vagy kattintson a borítóra!
 

Forrás:

Információs Társadalom, 2008. VIII. évf. 1. szám, 20-34. old.


Vissza a tanulmányokhoz


Hozzászólások

Összesen 0 hozzászólás látható.

Nincsenek hozzászólások.


A hozzászóláshoz be kell jelentkezni!

© PET Portál és Blog, 2008-2010 | Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat