Blog

Az ujjlenyomat nem személyes adat?

2008.04.28. 13:56:41, Herczeg Artúr

Michael Chertoff a minap azt állította, hogy az ujjlenyomat nem személyes adat. Miért érdekes ez? Mert ő az USA Homeland Security egyik vezető beosztású tisztviselője. A Homeland Secutity felelős (az USA) határain belül és kívül elkövetett terrorista cselekmények megakadályozásáért és a belbiztonság ezzel kapcsolatos részéért:

"The term homeland security refers to the broad national effort by all levels of government to protect its territory from hazards, both internal and external, natural and man-made. The term is also used to refer to the United States Department of Homeland Security itself."

A nemzetbiztonság kifejezés mögött (homeland security) egy széleskörű nemzeti erőfeszítés áll a kormányzat minden szintjén, hogy megvédjék a területüket minden veszélytől, legyen az belső vagy külső, természeti vagy embertől származó.

(Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Homeland_security)

Magyar jog szerencsére elég egyértelmű ezzel a kérdéssel kapcsolatban:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható ) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Az ujjlenyomat személyes voltát a következőképpen tagadta:

"QUESTION: Some are raising that the privacy aspects of this thing, you know, sharing of that kind of data, very personal data, among four countries is quite a scary thing.

SECRETARY CHERTOFF: Well, first of all, a fingerprint is hardly personal data because you leave it on glasses and silverware and articles all over the world, they’re like footprints. They’re not particularly private."

KÉRDÉS: Többen felvetették, hogy a magánélethez való jog vonatkozásában ez a dolog, tudja, ilyen típusú adatok megosztása négy ország között, eléggé riasztó dolog.

CHERTOFF titkár: Nos, először is, az ujjlenyomat aligha személyes adat, mert otthagyjuk az üvegen, az ezüst eszközökön és minden használati cikken a világ minden táján, olyanok, mint a lábnyom. Nem igazán magánjellegűek.

Tehát ha már mindenhol otthagyjuk, az nem személyes adat? Magyar törvények szerint az. Miért olyan égető kérdés ez? Hiszen én itt élek, ők meg ott. Nos, azért, mert meg akarja osztani az ujjlenyomat adatbázisokat egymással az USA, Kanada, Nagy Britannia, és Ausztrália.

Mi lehet a következő lépés? Tudjuk, hogy az USA már most feltételül szabja beutazásnál az ujjelnyomatok és egyéb személyes adatok átadását. Elgondolkodtató, hogy ez trend-teremtő lesze-e a következő években, évtizedben. Az EPIC felmérése szerint igen, hiszen a magánélethez való jog tiszteletben tartása világméretűen egyre rosszabb mutatókat hoz.

Lehet-e ideológiát találni egy ilyen méretű személyes adat átadáshoz? Csak a törvényektől és a törvényalkotóktól függ.

Hozzászólások

Összesen 2 hozzászólás látható.

2008.04.29.

Herczeg Artúr 2008.04.29. 17:32:50
Ujjlenyomat:
számomra az is furcsa, hogy a különböző országok átadják az ujjlenyomatokat egy másik országnak. Ehhez különmegállapodásokat kötnek, amit néha igen nehéz az európai jogrenddel egyeztetni.

Megfigyelés:
Ha Nagi gondolatmenetét viszem tovább, akkor könnyedén el lehet jutni a szexuális szokások (boltban úgyis látszik, hogy mit vásárol, sőt videofelvétel is van róla) és vallási hovatartozás (mindenki látja, hogy melyik templomba mész be) megfigyeléséig. Ezért is emeltem ki, hogy csak a törvényalkotókon múlik, hogy meddig lehet elmenni. Sajnos még a törvényeket is lazán lehet kezelni bizonyos szerveknek, lásd például a magyar rendőrség kamera-ügyét és a titkosítási szokásokat.

2008.04.28.

Nagi 2008.04.28. 15:23:47
"USA már most feltételül szabja beutazásnál az ujjelnyomatok és egyéb személyes adatok átadását."

Sőt, már kiutazásnál is felveszik az ujjlenyomatot.

Hasonló érveléssel egyébként nem lehetne személyes adat: -vásárlási szokás fizetési szokásokkal együtt ("blokkokat otthagytad")
-netes szokások ("nyomaidat otthagyod")

Továbbmenve, a bekamerázások miatt egy rólad készült fotó se.... hiszen annyiszor felveszik az arcodat manapság...

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni!

© PET Portál és Blog, 2008-2010 | Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat