Tanulmány megtekintése

Gulyás Gábor, Póka Balázs, Szili Dávid: Egy ideális anonim csevegő szolgáltatás konstrukciója

Absztrakt
Az anonimitás, a kommunikáció bizalmassága, az információs önrendelkezés érvényesíthetősége az internet-használat kulcskérdései közé tartoznak. Különösen fontos e kritériumok biztosítása valós időben zajló, illetve több partnert érintő kapcsolatok esetén. A dolgozat e kérdéseket a csevegő szolgáltatások körébe tartozó azonnali üzenetküldő, illetve chat szolgáltatások sajátos területén elemzi és bemutatja az elemzés eredményeképpen kidolgozott, az ideális rendszert közelítő új szolgáltatás konstrukcióját, illetve annak a gyakorlatban kifejlesztett elemeit.

A szerzők, több mint féléves közös kutatási előzményükre támaszkodva, osztályozási szempontrendszert állítottak fel a létező csevegő szolgáltatások anonimitási és további kritériumainak kritikai vizsgálatára, majd kidolgozták egy ideális szolgáltatás szempontrendszerét és számbavették elvi megvalósítási lehetőségeit. Ezt követően kidolgozták egy gyakorlatban megvalósítható, új típusú rendszer technológiai és szolgáltatási tervét, amely role-based privacy alapon nyújt lehetőséget párbeszédes és csoportos, partnerlistás és csevegőszobás, illetve konferencia-kapcsolatok igénybevételére, és emellett a kényelmi szolgáltatások széles skáláját nyújtja a felhasználók egyéni és kollaboratív választása alapján.

A dolgozat előadásakor a szerzők a rendszer egyik már megvalósított alapvető elemének, a protokoll üzenetek szállítását végző hálózati rétegnek a működését valós idejű kísérletben demonstrálják. Ennek során két kliens üzeneteket küld egymásnak egy szerveren keresztül, egy szimulált támadó jelenlétében, amely lehallgatással, illetve forgalomelemzéssel próbálkozik, a közönség pedig diagramokon és a folyamat vizuális megjelenítésén követheti a történéseket. A dolgozat írott változatát CD melléklet egészíti ki.

Kulcsszavak: anonimitás, privacy, csevegő szolgáltatások

Vissza a tanulmányokhoz

Rendhagyó publikációt ajánlunk látogatóink figyelmébe „Tanulmányok, publikációk” rovatunkban. A rovatban eddig elérhetővé tett kilenc tanulmány mindegyike nyomtatásban megjelent publikáció elektronikus változata, amelyet a szerzők és a kiadók hozzájárulásával jelentettünk meg a PET Portálon. Abban is egységesek a tanulmányok, hogy mindegyikük – a Portál missziójának megfelelően – a privátszférát erősítő technológiák valamely területével vagy aspektusával foglalkozik. A szerkesztők eredeti elképzelése szerint – amit a rovat címe is tükröz – nemcsak már megjelent (online vagy offline) publikációkra, hanem elsőként a Portálon megjelentetett tanulmányokra, felvetésekre, kutatási tervekre, munkaközi szakmai anyagokra is számíthatnak a látogatók a jövőben a PET-ek témakörében. Ilyen anyagok beküldésére ezúton is ösztönözzük látogatóinkat.

Ezúttal a nyomtatásban megjelent publikációk és a belső szakmai anyagok közötti sávból választottunk: három műegyetemi hallgató TDK dolgozatát ítéltük közlésre méltónak. A három szerző még graduális egyetemi hallgató korában választotta a témát, aminek vizsgálatára kutatócsoportot alakítottak, és TDK dolgozatukat is közösen dolgoztak ki. Ellenálltak az egy témából három részterületet önállóan bemutató, egyéni TDK dolgozatok kísértésének, és versengő pályaművek helyett közös művel indultak. (Megérte: a közös dolgozat első helyezést ért el szekciójában és rektori különdíjat is kapott.)

A tanulmány értékelését amúgy is olvasóink fogják elvégezni; e helyütt inkább a kutatás utóéletéről essék szó. A szerzők egyike már diplomázott és az itt szerzett tapasztalatait saját fejlesztői munkájában hasznosítja; másikuk még graduális hallgató, aki további kutatási eredményeket publikált a PET-ek témakörében; harmadikuk pedig jelenleg a Műegyetem PhD hallgatója, akinek doktori témaválasztását, kutatási és publikációs tevékenységét nagyban elősegítette a fenti kutatás és TDK eredmény, s ez közvetve a PET Portál létrehozásához is vezetett.

Mindezzel egyrészt azt kívánjuk illusztrálni, hogy a PET-ek témaköre érdekes és szakmailag értékes kutatnivalót nyújt egyetemi hallgatóknak is; másrészt azt, hogy a színvonalas, igényes hallgatói kutatómunka később szakmailag is kamatozik; harmadrészt pedig – kissé hazabeszélve – azt, hogy a PET Portál és Blog alkalmas fórum az ilyen produktumok megjelenítésére és az értő közönséghez való eljuttatására.

Székely Iván

 

 

 


Forrás: TDK dolgozat.


Vissza a tanulmányokhoz


Hozzászólások

Összesen 0 hozzászólás látható.

Nincsenek hozzászólások.


A hozzászóláshoz be kell jelentkezni!

© PET Portál és Blog, 2008-2010 | Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat