Tanulmány megtekintése

Szabó Máté Dániel, Székely Iván: A privacy védelme a munkahelyen

Absztrakt
A munkahely olyan környezet, ahol a munkavállaló a munkaidejét, munkaerejét, kreativitását a munkáltatója által meghatározott célok megvalósítására fordítja, ugyanakkor nem válik személyiség nélküli robottá, nem adja fel személyes integritását, sőt magánéletének egyes eseményei is szükségképpen a munkahelyen történnek. Emiatt a munkahely mintegy gyűjtőhelye a különféle privacy- és adatvédelmi problémáknak, jogok és érdekek ütközésének. A tanulmány1 először a privacy-védelem és az adatvédelem magyarországi sajátosságait elemzi, rámutatva a bírósági jogérvényesítés csekély súlyára és az adatvédelmi biztos joggyakorlatának fontosságára, majd a munkahelyi privacy védelmének problémáit az adatvédelmi biztos vizsgálataiból és állásfoglalásaiból válogatva, ügyismertetések segítségével mutatja be. Az ismertetett ügyek négy csoportját a munkaerő-felvétellel, a munkavégzés ellenőrzésével, a munkavállalók személyiségének elemzésével kapcsolatos, illetve az ésszerű adatkezelési cél nélküli esetek alkotják. A tanulmány záró fejezetében a szerzők a magyarországi munkahelyi privacy helyzetének általános értékelését adják, kitérve a politikai rendszerváltás által indukált társadalmi átalakulásokra és a hatalmi viszonyok változásaira egy olyan tágabb kontextusban, ahol a munkahely része az információs és egyben hatalmi játéktérnek.

Kulcsszavak: munkahely, privacy, megfigyelés

Vissza a tanulmányokhoz

Ajánló

A legtöbb embert érintő kérdésekről szól a következő tanulmány, hiszen a munka világának alkalmazóként vagy alkalmazottként majdnem mindenki résztvevője. A XXI. században használatos infokommunikációs eszközök különösen alkalmasak a munkavállaló és a munkáltató közötti információs asszimetria felerősítésére: a munkáltatónak minden korábbinál több technikai lehetősége van a munkavállalók megfigyelésére. Ezek használatát adatvédelmi természetű normákkal igyekeznek korlátok közé szorítani. Az itt közölt tanulmány a magánszféravédelemnek a munka világára vetített normáit és a leggyakoribb, a munkavállaló magánéletébe való beavatkozásokat mutatja be. A tanulmányban leírtak nem kifejezetten a magánszféra sérelmét és védelmét szolgáló technikai eszközökről szólnak, hanem az ezen eszközök használatát korlátozó normákról és tágabban a munkahelyi megfigyelés lehetőségeiről.

A tanulmány teljes szövege letöltése a PET Portálról.


Forrás: Szabad adatok, védett adatok, BME GTK ITM, Budapest, 2005. március. (ISSN: 1587-2386, ISBN: 963-421-566-1)


Vissza a tanulmányokhoz


Hozzászólások

Összesen 0 hozzászólás látható.

Nincsenek hozzászólások.


A hozzászóláshoz be kell jelentkezni!

© PET Portál és Blog, 2008-2010 | Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat