Tanulmány megtekintése

Székely Iván: A privátszférát erősítő technológiák

Absztrakt
Tézis: A magánélet védelmét technológiai eszközökkel biztosító újabb egyedi módszerek kifejlesztését felváltja a PET-ek rendszerszerű alkalmazása és szabványos rétegként való beépülése az informatikai rendszerekbe.

Kulcsszavak: PET, identitásmenedzselés, integrált PET rendszerek, várható fejlődés

Vissza a tanulmányokhoz

A tanulmány munkaanyag, amelynek végleges változata az NHIT gondozásában jelent meg (Dömölki Bálint et al: Égen-földön informatika – az információs társadalom technológiai távlatai. Typotex, Budapest 2008.).

A szerző korábban már megjelentetett egy hasonló című tanulmányt az Információs Társadalom c. folyóiratban, az azonban elsősorban társadalom- és információtudományi szemszögből vizsgálta a kérdéskört. A jelen munkaanyag részletesebben tárgyalja a PET-ek taxonómiáját, a folyamatban lévő kutatások és fejlesztések állását, a várható fejlődés irányát, valamint azokat a tényezőket, amelyek pozitív vagy negatív irányban befolyásolják a fejlődést. A tanulmány röviden kitér a hazai helyzet ismertetésére is.

Ajánló

1. A témakör

Az információs társadalom technológiáinak alkalmazásszintű felhasználása számottevő részben azonosítható természetes személyekre vonatkozó, vagy velük kapcsolatba hozható adatok kezelésével történik. Az adatok gyűjtésére, továbbítására, elemzésére és felhasználására jellemzően az adatalanyok tudta és beleegyezése nélkül kerül sor, és ez megfosztja az adatalanyokat az adataik sorsa feletti rendelkezés lehetőségétől, leszűkíti társadalmi, gazdasági, politikai tevékenységükben a racionális választási lehetőségek körét. Ez a jelenség és problémakör szorosan összefügg az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) és ezen belül az személyazonosítási technikák alkalmazásával.

A jogi szabályozás késve követi a technológiai fejlődést és önmagában nem is elegendő e problémák megoldására, ezért jöttek létre a privátszférát technológiai oldalról erősítő speciális technológiák (Privacy Enhancing Technologies, PET). A PET-ek jelentősége növekvőben van, s a vizsgált időszakban elsősorban nem újabb megoldások kifejlesztése várható, hanem a PET-ek integrálása az identitásmenedzselésbe, illetve szabványos rétegként való beépülésük az informatikai alkalmazásokba.

A tanulmány első fejezetét kiemeltük, de a tanulmány teljes egészében letölthető és olvasható PDF formátumban, az oldalon lentebb található linkek segítségével!

A tanulmány itt letölthető.Vissza a tanulmányokhoz


Hozzászólások

Összesen 0 hozzászólás látható.

Nincsenek hozzászólások.


A hozzászóláshoz be kell jelentkezni!

© PET Portál és Blog, 2008-2010 | Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat